Past Events

KaHulaHou 2010
October 2, 2010
Featuring the Men of the Academy of Hawaiian Arts, Halau Hula o Walea, Kaleo o Nalani, and Manawaipuna.

KaHulaHou 2008
October 2, 2010
Featuring the Men of the Academy of Hawaiian Arts, Hālau Nā Pualehua i ka Ua Noe, Hālau Hula a Kawika Lāua ‘O Leilani, and Manawaipuna.